Vásárlói tájékoztató

Szállítási határidő

A szállítási feltételekről minden esetben az árajánlat ad pontos tájékoztatást. A HELUKABEL termékeket német raktárból heti rendszerességgel szállítunk be, minden héten szerdán. A beérkezett áruk leghamarabb szerda 10:00 óra után vehetők át. Más beszállítótól érkező áruk beszállítási idejét telefonos vagy írásos árajánlatunkban adjuk meg.

Rendelési időpontok HELUKABEL esetén

Amennyiben a Stuttgart melletti központi raktárról szállítunk be, partnereink rendelését csütörtök délig várjuk, hogy azok a szokásos járattal, következő hét szerdára beérkezzenek. Csütörtök 12:00 után leadott rendelésükkel előfordulhat, hogy a német fél kapacitáshiány miatt nem készíti össze, így a beszállítás 1 hetet csúszhat. Minden esetben rendelés előtt feltétlenül egyeztessen kollégáinkkal, akik interneten keresztül az áru helyét és kiszerelését, illetve az előkészítés-csomagolás fázisait is követni tudják. Egyes kábeleket a HELUKABEL nem a központi raktárban tárol, hanem Berlinben vagy Pleißaban. Ezen kábeleket kb. 2 hét alatt tudjuk beszállítani. Árajánlatunkban ezt jelezzük önnek.

Rendelkezésre állás

A HELUKABEL, más gyártók és a Linzi Kft. raktárán tárolt termékeire a közbenső eladás jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy mire a vevő rendelése beérkezik, elfogy a készlet. Ebben az esetben megpróbáljuk minél előbb pótolni az árut, de nem fizetünk sem kötbért, sem kártérítést.

Sürgős rendelés

Sürgős rendelés esetén, ha a vevő hamarabb kéri a szállítást, általában 2 munkanap alatt tudunk teljesíteni, de ilyenkor 40.000 Ft+áfa szállítási költséget számítunk fel, kivéve, ha a rendelés értéke legalább nettó 500.000 Ft.

Vágás, vágási díj HELUKABEL raktárról szállított termékek esetén

100 m alatti kábelrendelés esetén 4800 Ft+áfa a vágási díj, kivéve, ha találunk a német raktárban egy hasonló darabot. Kérjük, egyeztessenek kollégáinkkal. Minimális vágható mennyiség 10m. Ennél kevesebbet, illetve karikás, dobozos vagy spulnis kiszerelésből vágási díjért sem vágnak le. Olcsóbb típusoknál a rendeléshez képest 5-10% többletszállítás előfordulhat. A Linzi Kft.-nél raktáron lévő tételek esetében nincs vágási díj, de a karikás, dobozos és spulnis kiszereléseket mi sem vágjuk el, csak kivételes esetben (vastagabb vagy drágább termékeknél). A szerelvények jellemzően a katalógusban feltüntetett csomagolási egységekben rendelhetők, ritkább esetben 2500 Ft+áfa csomagbontási díj felszámítása mellett hozhatunk kisebb darabszámot.

Minden esetben kérjük, hogy munkatársainkkal egyeztessenek ezekben az ügyekben.

Áru átvétele

A megrendelés-visszaigazoláson rajta van a szállítási határidő az egyes tételek mennyisége alatt, aznap 10 órától lehet jönni az áruért. Külön értesítést a beérkezésről nem küldünk, csak akkor telefonálunk, ha baj van – valamilyen oknál fogva késik az autó vagy ottmaradt valami a német raktárban. (Ez szerencsére nagyon ritkán fordul elő). Kérjük, hogy a szállított áruval kapott (általában vonalkódos) címkét minden esetben őrizzék meg, reklamáció esetén ezt kérjük lefényképezni vagy lemásolni és átküldeni, mert ezzel azonosítjuk be a szállítmányt.

Egyéb

Az áru tulajdonjogát a számla kifizetéséig fenntartjuk. Késedelmi kamat 15%. A termékek műszaki adatai katalógusainkban megtalálhatók. A nem megfelelő választásért nem vállalunk felelősséget és az árut nem vásároljuk vissza! A katalógusban feltüntetett kábelátmérő-értékektől a valódi átmérő eltérhet, és a szabványok nem határozzák meg az eltérés mértékét, emiatt ez nem képez reklamációs alapot, csak ha a villamossági paramétereit módosítja (pl. nem megfelelő az átütési szilárdsága).

Szavatosság és jótállás

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett Az értékesített termékek minősége tekintetében az adott termék beszállítója vállal szavatosságot a Magyar Polgári Törvénykönyv 306. és 307. §–ban és a 151/2003./IX.22/ sz. Kormányrendeletben foglaltak, illetőleg saját jótállási feltételei szerint.

Elállási jog és a rendelés lemondása

A szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül vásárló indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 belül visszatéríteni. Kivételek: lásd a további bekezdéseket.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha a terméket már használatba vette a vevő, az eladó nem köteles visszavenni azt. Az átvételi elismervényt csak akkor írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat forgalmazónak nem áll módjában elfogadni.

A távollevő felek közt létrejött szerződéseket szabályozó kormányrendelet az új Polgári Törvénykönyvvel karöltve mostantól világosabban definiálja a fogyasztót, így a fogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek, vagyis ha valaki cég nevében eljárva vásárol valamit az interneten, most már nem illeti meg az elállási jog.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a fogyasztót nem illeti meg elállási és felmondási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ennek megfelelően rendelésre vágott illetve gyártott kábeleket semmi esetben sem veszünk vissza, azokat kiszámlázzuk.

HELUKABEL megrendelés visszamondása esetén 30% stornódíjat számolunk fel. Ez érvényes akkor is, ha a megrendelés szóbeli volt, és abban az esetben is, ha azt a LINZI Kft. időhiány miatt még nem tudta írásban visszaigazolni.